ЗЕМЕДЕЛСКИ СОФТУЕР

Земеделския софтуер помага лесно да планирате, наблюдавате и анализирате всички ваши дейности – обработката на почвата, засаждането, защитата на културите, торенето, напояването, прибирането на реколтата. Освен това можете да проследявате количествата на потреблението, разходите и работното време за всяка дейност. Част от софтуерните продукти за селското стопанство са управлението на фермите, оценка на растежа на реколтата, оценка на ресурсите и поправяне на машини. Цифровите продукти за управление на ферми улесняват функционирането на производството във фермата. Такива селскостопански решения подобряват ефективността на фермите и съответно печалбата чрез анализ и разбиране на отглеждането на култури, грижите за животните, икономиката на селското стопанство и подходящите технически услуги за оборудване и съоръжения. Всички тези задачи могат да бъдат реализирани чрез изчисляване и измерване на печалбата, мониторинг на изпълнението на персонала и полеви дейности, контрол на ресурсите и инвентара, управление на реколтата и труда, както и цялостното бизнес счетоводство.