СОФТУЕР ЗА
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Софтуерът за транспорт и логистика включва координиране на физическото движение на стоки през дистрибуторската мрежа на компанията. Тези дейности могат да включват управление на транспортните разходи, изпълнение на споразумения за услуги, автоматизирано планиране и проследяване на работата, оптимизиране на времето за преминаване и оптимизиране на маршрутите. Софтуерът за транспорт и логистика се използва често от фирми, които имат нужда от доставка, като спедиторски фирми, доставчици, куриерски услуги и други.
Характеристиките и възможностите на софтуера за транспорт и логистика са планиране на доставка, анализ на разходите, логистична поддръжка. Имате възможност да моделирате и планирате маршрути, да преглеждате графика на маршрута в реално време, може да оптимизирате маршрута въз основа на зададени параметри, да наблюдавате и проследявате доставките на живо, да изчислявате разходите за превоз и много други възможности необходими за вашия бизнес.

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Можем да разработим Софтуерни решения за транспорт и логистика според специфичните нужди на вашия бизнес като:

Корпоративен имейл сървър

Поларис GPS системи

Транспортни системи

WMS софтуер (управление на складове)

Организация на логистиката и транспорта

Разработване на ERP (Enterprise Resource Planning) според нуждите ви

Разработване на CRM (Customer Relationship Management) според нуждите ви

Мобилни приложения за ERP и CRM системи