СОФТУЕР ЗА
ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ

Бизнесът, който се занимава с търговия се нуждае от мощен и гъвкав софтуер. Ролята на един търговски софтуер е да повиши производителността и да улесни процеса на продажба и обслужване. Избирайки търговски софтуер от СЕЕ, специално разработен според спецификите на вашия бизнес, може да контролирате своите доставки , да следите продажбите и да имате по-голям контрол над персонала. Резултатът, който може да получите използвайки търговски софтуер е по- лесна работа с голям брой артикули, следене на складовите наличности, извличане на подробна информация.

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА
ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ

Можем да разработим софтуерни решения за търговия и дистрибуция според специфичните нужди на вашия бизнес като:

Търговски софтуер с възможности за ексван и приселинг

Софтуер за поддръжка на системи за управление на качеството

Екипен софтуер със задачи и проекти

POS система за магазин

Разработване на ERP (Enterprise Resource Planning) според нуждите ви

Разработване на CRM (Customer Relationship Management) според нуждите ви

Мобилни приложения за ERP и CRM системи