СОФТУЕР ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Проследявайте и управлявайте всичко – от първия ден до крайния срок. Софтуер за управление на проекти може да помогне на вашия екип в различните отрасли – Инженерство, маркетинг, човешки ресурси. Съхранявайте и проследявайте доклади за грешки. Планирайте и управлявайте кампании, събития, стартиране на продукти и др. Управлявайте кандидатите и процеса на интервю. Можете да координирате задачи на екипа, така че всеки да знае кой какво прави. Може да споделяте отзиви, файлове и актуализации за състоянието. Освен това получавате пълен поглед върху работата, така че екипите да се справят с правилните задачи в точното време.

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Задачите по човешки ресурси, като ведомост за заплати, заявки за отпуск и управление на обезщетения, биха отнели по-малко време със софтуер за управление на човешките ресурси. Това софтуерно решение освобождава HR специалистите да се съсредоточат върху набирането на служители, фирмена култура, брандиране и други задачи.