БАНКОВ СОФТУЕР

Банковият софтуер предоставя инфраструктурата за изграждане, внедряване и администриране на финансови продукти. Той също така се занимава с обработка на финансови транзакции и счетоводство. Банковият софтуер е отговорен за облика на онлайн и мобилното банкиране, портал за самообслужване на клиенти и други взаимодействия с клиентите. Банковият софтуер трябва да подчертава гъвкавостта и адаптивността, за да отговаря на персонализирания клиентски опит и финансовите продукти.
Характеристиките и възможностите на банковия софтуер могат да бъдат обработката на акаунти и транзакции в реално време; портал и управление на самообслужване на клиенти, онлайн обработка на плащания и плащане на сметки, депозит от разстояние, взаимодействие с клиенти чрез чат на живо, проследяване на историята на транзакциите, съхранение на данни и документи, управление на мултивалутни фондове.

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

Счетоводния софтуер ще ви позволи да работите отвсякъде и да споделяте с вашите служители. Дава възможност за бързи банкови транзакции и проследяване на паричния поток. Виждате парите, които влизат и излизат ежедневно, където и да се намирате. Може да намалите времето за плащане с онлайн фактури. Счетоводния софтуер може автоматично да напомни за непогасени плащания.

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА
ФИНАНСИ, БАНКИ И СЧЕТОВОДСТВО

Можем да разработим Софтуерни решения за финанси, банки и счетоводство според специфичните нужди на вашия бизнес като:

Корпоративен имейл сървър

Документооборотна система

Финансов Софтуер

Софтуер за фактуриране

Разработване на ERP (Enterprise Resource Planning)

Разработване на CRM (Customer Relationship Management)

Мобилни приложения за ERP и CRM системи