ЕРП системи

ERP (Enterprise Resource Planning) – планиране на ресурсите на предприятието , е софтуерна система, която изпълнява много функции чрез програмирани модули. ERP е набор от персонализирани приложения, които позволяват на бизнеса да интегрира и управлява най-важните си процеси.

ERP системата помага да се намалят оперативните разходи, да се повишат приходите и да се управляват ефективно наличните ресурси. Една от основните предназначения на ERP е да създаде връзката между технологиите и хората.

Ползи за бизнеса с внедряване на ЕРП система

Внедрената ERP система може да осигури неизмерими ползи за бизнеса:

Подобрява ефективността

ERP може да намали времето и усилията, необходими на вашата работна сила за извършване на ежедневните им дейности.

Позволява обща видимост

ERP софтуерът позволява пълен достъп до всеки важен процес във вашия бизнес, като прави данни от всеки отдел лесно достъпни за вас и вашето ръководство.

Създава подобрено отчитане и планиране

Този софтуер ви дава възможността да анализирате и сравнявате функции в отделите, без да излагате натрупване на множество електронни таблици и имейли.

Помага за поддържането на взаимоотношенията с клиентите

ERP системата помага на вашият екип по продажбите да се съсредоточи върху изграждането и поддържането на взаимоотношения с клиентите, вместо да поддържа електронни таблици.

Дава качество и сигурност на данните

Едно от най-големите предимства на ERP системата е сигурността на данните. ERP решенията имат вътрешни контроли, за да гарантират сигурността на вашите данни.

Повишава производителността и ефективността

ERP системата позволява на предприятията да стандартизират собствените си процеси и системи, което допълнително повишава производителността и ефективността. Като се автоматизират процесите, грешките и разходите значително намаляват.

Предимства на
ERP Софтуер

Може да намалите разходите със ЕРП софтуер

ERP системата може да намали разходите Ви и да подобри ефективността като насочите всички разходи в една ERP система вместо за множество системи.

ERP софтуерът има гъвкава модулност

В една ERP система може да има няколко приложения, които могат да бъдат реализирани заедно според бизнес нуждите.

Подобряване сътрудничеството и работните процеси със ЕРП софтуер

ERP платформата оптимизира процеса на сътрудничество с други хора, като предоставя на служителите достъп до данните, от които се нуждаят, когато имат нужда от тях. Това позволява актуализиране на проекти в реално време и по-добра комуникация в цялата компания.

Съкращаване на сроковете за доставка със ЕРП софтуер

За компаниите, които се занимават с преместването на физически инвентар и производство, ERP системата съкращава сроковете за доставка по различни начини. Това подобрява цялостната работа и успеха на вашия бизнес.

ЕРП софтуерът следите бъдещето на вашия бизнес

За да осигурите непрекъснатия успех на вашия бизнес, трябва да следите бъдещето. Твърде често бизнесът не успява да планира сериозни препятствия. Затова наличието правилната ERP система може лесно и ефективно да задоволи растежа на вашата компания.

ERP продукти

В зависимост от нуждите на организациите е необходимо разработка на ERP Модули, за да се формира персонализирана ERP система. В една ERP система могат да се вградят определени приложения, които се използват от бизнеса да се записва, запазва, ръководи, да се предават данни за множество дейности.

Софтуерни продукти, които могат да бъдат намерени в ERP система:

Софтуер за Поларис GPS системи

Софтуер за транспортни системи

Софтуер за Управление на сградна собственост

Софтуер за Корпоративен имейл сървър

Софтуер за Документооборотна система

Софтуер за наблюдение на IP-устройства

Софтуер за фактуриране

WMS Софтуер (управление на складове)

Търговски Софтуер с възможности за ексван и приселинг

Екипен Софтуер със задачи и проекти

Софтуер за поддръжка на системи за управление на качеството

CMS Софтуер (управление и поддръжка на уеб сайт)

Финансов Софтуер