ВНЕДРЯВАНЕ НА
БИЗНЕС СОФТУЕР

За постигнем най-добрите за бизнеса Ви резултати ние работим с вашето съдействие, като обмисляме (организираме / разработваме) фазите на проекта. Екипът ни гарантира качествено внедряване на изградения бизнес софтуер, като подхождаме индивидуално към всеки проект, защото всеки бизнес има своите характерни изисквания.

Фазите, които изготвяме за всеки проект са:

  • Бизнес анализиране, изследване
  • Разработване на софтуер
  • Внедряване на системите
  • Проверка на системите
  • Обучение за процесите на софтуерния продукт