ОБУЧЕНИЕ ЗА
РАБОТА С БИЗНЕС СОФТУЕР

За да имате полза от внедрения проект ние от CEE ще Ви улесним с нашите обучения за бизнес софтуер. Квалифицирането за работа с бизнес софтуер е важна част за успеха на всеки проект. Всяко обучение за работа с бизнес софтуер може да подобри значително процесите във всяка организация. Чрез нашето обучение ще натрупате голям практически и теоретичен опит. Изкараното обучение за работа с бизнес софтуер ще улесни работата ви и ще гарантира пълноценното му използване.

ERP ОБУЧЕНИЕ

Основа за всяка фирма или корпорация е доброто ERP oбучениe.
ERP (Enterprise Resource Planning) обучението се базира на правилата, устройството и съвкупността от методи прилагани в този вид системи. Нашите специалисти в областта водят обучение за работа с ERP системи чрез засилена практика. От познанията и практиката на специалистите в дадена фирма или корпорация зависи успешното внедряване на бизнес решенията.

С нашето ERP oбучениe:

  • получавате нови знания за продукта и как да работите пълноценно с него
  • виждате цялата възможност на вашата ERP система
  • може да получите отговор на всеки ваш въпрос

CRM ОБУЧЕНИЕ

CRM (Customer Relationship Management) означава управление на взаимоотношенията с клиенти. CRM системите ви позволяват да събирате всеки последен детайл от взаимодействията на вашите клиенти с централизирана платформа и го прави лесно достъпен за всеки член на вашия екип. CRM е стратегия за подобряване на удовлетвореността на клиентите, задържане на клиенти и растеж на продажбите.
Нашето CRM oбучениe увеличава знанията ви, за да постигнете по-добра ефикасност в работата си. Обучението и консултациите често са правилния избор за повишаване на ползата от внедрените решения и системи. Със CRM oбучение може да автоматизирате работните си процеси. Така ще минимизирате шансовете за човешка грешка и вашият екип може да се съсредоточи върху работата. Обучението на екип как да използва CRM система ще ви помогне да изразходвате по-малко време за въвеждане на данни. Целта на нашето CRM обучение е да задържи и увеличи клиентите. След завършване на CRM обучение ще можете да разберете какво е управление на взаимоотношенията с клиенти и ползите, които носи.